Välkommen till Insiktsarenan!

Du har en viktig roll i att göra Göteborg till en stad som funkar för alla!

Idag har personer med funktionsnedsättning sämre livsvillkor. Därför finns Insiktsarenan, en plats där du får kunskap om hur vi alla har kan bidra till latt staden blir mer tillgänglig och användbar.

 

Vad är Insiktsarenan?

Insiktsarenan är en popup-lokal där du som medarbetare i Göteborgs Stad kan öva dig i funktionshinderperspektivet. Det är en testverksamhet som står öppen september–december 2018. På plats får ni göra övningar och lyssna till föreläsningar som förstärker ert arbetssätt med nya insikter, perspektiv och verktyg.

Insiktsarenan är en av flera insatser som samordnas av fastighetskontoret under 2018 i uppdraget från kommunstyrelsen – att alla förvaltningar och bolag ska kompetensutvecklas avseende tillgänglighetsarbete och enkelt avhjälpta hinder. Insiktsarenan är ett (av många) svar på Artikel 8 i FN-deklarationen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Fastighetskontorets utvecklingsenhet är initiativtagare och driver Insiktsarenan, som har utvecklats i samarbete med Funktionsrätt Göteborg och GIL.

Varför en Insiktsarena?

Att kunna ta del av staden är en mänsklig rättighet. Vi arbetar för att göra vardagen enklare för alla, men trots stadens gedigna arbete har personer med funktionsnedsättningar fortfarande sämre livsvillkor.

Myndigheten för delaktighet följer varje år upp funktionshinderpolitiken och livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Slutsatsen är varje år att utvecklingen går för sakta. Den senaste uppföljningen (2018:2, sida 6) har ett ännu allvarligare budskap:

”Sammantaget visar resultaten i uppföljningen på sämre tillgång och förutsättningar inom samtliga av de undersökta områdena.”

Livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning kan förbättras först när vi medarbetare i Göteborgs Stad förstår på vilket sätt funktionshinderperspektivet är relevant i vår arbetsvardag – oavsett vad vi gör eller var vi arbetar.

Vad är en insiktsövning?

Under en insiktsövning får du prova hur det är att ha en funktionsnedsättning. Du får känna hur det är med nedsatt rörlighet, inte kunna se, höra eller kunna orientera sig på det sätt som du är van vid. Insiktsövningar är viktiga för att förstå hur vi tillsammans gör staden mer tillgänglig.

 

Vad händer med Insiktsarenan framöver?

Insiktsövningen är ett verktyg som har potential att förbättra stadens arbetssätt genom att vi får viktiga erfarenheter att resonera utifrån i vårt vardagliga arbete.

Under 2019 ska Insiktsarenan utvärderas. Insiktsövningarna bör ha effekten att anställda i staden praktiserar funktionshinderperspektivet i högre utsträckning än tidigare.

Men blir det så i verkligheten?

Vår förhoppning är att en effektutvärdering kan åstadkommas till senhösten 2019.